Tjänster vi erbjuder

Vi sköter allt det löpande ekonomiarbetet från bokföring till löner och skattedeklarationer.

Varje månad får du en överskådlig rapport som ger dig bra kontroll på bl a resultatet och likviditeten i ditt företag.
Årligen sköter vi bokslut, årsredovisning och övriga legala bolagsdokument.

Vi har ett nära samarbete med revisionsbolag, där kvalitet och kompetens är i fokus. Under året finns vi tillgängliga för rådgivning kring företagets ekonomi och administration.

Vi hjälper gärna till med bolagsbildning, orderhantering, rapportering, budgetarbete, analyser och utvärderingar.


 

 

Bokföring

Den löpande bokföringen är ett måste i ett företag för att kunna få en bild av hur företaget mår, därför erbjuder vi er helhet el delar av det ni känner att vill ha hjälp med

 

 • Kontering och grundbokföring
 • Kund- och leverantörskontra
 • Fakturahantering
 • Balans- och resultatuppföljning
 • skattedeklarationer
 • Löpande avstämningar
 • Bokslut
 • M.M

.

 

Löneadministration

 

 • Lönespecifikation
 • Utbetalningslista
 • Bokföringsunderlag
 • Underlag till skattedeklaration
 • Årliga kontrolluppgifter

 

Övrigt

Självklart finns vi till för våra kunder med andra tjänster också
Nedan finner ni ett urval av övriga tjänster som efterfrågats.
Finns just eran tjänst inte med, tveka inte att fråga om vi kan
hjälpa till

 

 • Bolagsbildning
 • Lager-och Inköpshantering
 • Inventeringsanalys
 • Administration
 • Rekrytering